Informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

 

 • zadbaj o wydzieloną przestrzeń do pracy;
 • aktualizuj zarówno oprogramowanie systemowe (np. Windows) jak i aplikacje, z których korzystasz (np. przeglądarki internetowe, czytnik PDF, …);
 • włącz firewall (zaporę sieciową);
 • zaktualizuj oprogramowanie antywirusowe;
 • pamiętaj o konieczności korzystania z legalnego oprogramowania i zasadach dotyczących Prawa Autorskiego;
 • nie korzystaj z otwartych sieci WiFi (nawet jeśli korzystasz z VPN-a), łącz się z Internetem wyłącznie z sieci domowej;
 • zadbaj o to, by sieć domowa była poprawnie skonfigurowana (zmień domyślne hasło administratora na routerze WiFi) i zabezpieczona silnym hasłem (np. 4 połączone ze sobą słowa, może być również w gdzieś w środku znak specjalny);
 • w trakcie nauczania zdalnego pamiętaj, żeby nie uruchamiać „na boku” alternatywnego komunikatora;
 • nie korzystaj z prywatnych skrzynek pocztowych w trakcie nauczania zdalnego;
 • chroń adres mailowy swój i innych;
 • korzystaj z VPN podczas pracy zdalnej;
 • komunikuj się z nauczycielem wyłącznie przez platformę edukacyjną;
 • korzystaj z dysku w chmurze do przechowywania elektronicznych dokumentów, plików multimedialnych - OneDrive na platformie edukacyjnej;
 • po skończonej pracy wyloguj się;
 • po zamkniętej telekonferencji zaklej kamerę oraz dodatkowo ją wyłącz;
 • przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, jak i internetowego savoir vivre, czyli kulturalnego zachowania użytkownika w mediach publicznych.