Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów uczniów VII LO na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami w środę 08.09.2020 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I o godz. 17.00 - stacjonarnie na terenie szkoły

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po GIM o godz. 18.00 - stacjonarnie na terenie szkoły 

  

Spotkania z rodzicami uczniów klas II o godz. 17.00 -zdalnie na platformie Teams.

Spotkania z rodzicami uczniów klas III po SP o godz. 17.00 -zdalnie na platformie Teams.