Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I (po szkole podstawowej), klas II A i II E, odbędą się 11 września 2019 r. o godzinie 17:00.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I (po gimnazjum), pozostałych klas II i III odbędą się 11 września 2019 r. o godzinie 18:00.