KOMUNIKAT NR 41/2020 

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU 

  z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie 

zmiany terminu organizacji ferii zimowych oraz terminów klasyfikacji śródrocznej
w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz VII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku informuje, że w Szkole Podstawowej nr 3 i VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku:

  1. Do dnia 3 stycznia 2021 r. został wydłużony okres zawieszenia zajęć, tj. do tego dnia zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie 1)
  2. Ferie zimowe odbędą się na terenie całego kraju w jednym terminie i będą trwać
    od poniedziałku 4 stycznia 2021 r. do piątku 15 stycznia 2021 r. 2)
  3. Organizacja pracy szkoły w grudniu 2020 r., a w szczególności terminy ustalenia przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz spotkań wychowawców z rodzicami uczniów nie ulegają zmianie i są następujące:

 

GRUDZIEŃ

8

Wtorek

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania (do godz. 15.00)

Nauczyciele przedmiotów

9

Środa

Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów.

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00-19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

 

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

od 23

do 31

Środa – czwartek

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

  1. Organizacja pracy szkoły w styczniu 2021 r., a w szczególności terminy ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w II półroczu ulegają przesunięciu o 14 dni i są następujące:

STYCZEŃ

od 4

do 15

Poniedziałek

- piątek

Ferie zimowe

6

Środa

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22

Piątek

do godz. 15.00

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Wychowawcy

Nauczyciele

25

Poniedziałek

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Wychowawcy

 

27

Środa

Godz. 15.30–16.45

Posiedzenie Zespołu Rady Pedagogicznej

zatwierdzającej śródroczne wyniki klasyfikacji

Dyrektor szkoły M. Hintz

Wicedyrektor K. Wilczyńska

Wicedyrektor D. Nosowicz

Wychowawcy

Nauczyciele

 

  1. Posiedzenie Zespołu Rady Pedagogicznej nauczycieli uczących w VII Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się 3 lutego 2021 r. o godz. 15.30-17.30. Pozostałe terminy organizacji roku szkolnego 2020/2021 pozostają bez zmian.

 

LUTY

3

Środa

Godz. 15.30–17.30

Posiedzenie Zespołu Rady Pedagogicznej nauczycieli uczących w VII LO
– podsumowanie I okresu nauczania

Dyrektor szkoły M. Hintz

Wicedyrektor K. Wilczyńska

Wicedyrektor D. Nosowicz

Wychowawcy

Nauczyciele

Podstawa prawna:

1)      § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 oraz 2087).
2)      § 11 gd rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, (…), 2111).