PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CZASIE EPIDEMII COVID-19


1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzsinach 10.00 - 16.00.
2. Istnieje możliwość mailowego zamówienia książek z biblioteki LO pod adresem: m.kiczorowska@zso7.edu.gda.pl lub na Teamsach (Monika Kiczorowska) i odebrania ich osobiście w godzinach ustalonych wyżej.  Indywidualne potrzeby czytelnicze poza godzinami pracy biblioteki mogą być realizowane poprzez zostawienie książek w portierni szkoły.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki nakłada maseczkę/przyłbicę, myje/dezynfekuje ręce.
4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od 1,5 do 2 m.
5. Wyłączony zostaje wolny dostęp do półek.
6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 2 egzemplarze książek.
7. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
8. Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
9. Uczniowie zwracają książki zgodnie z procedurą:
a) uczeń podaje swoje imię, nazwisko i klasę
b) dyktuje bibliotekarzowi numer inwentarzowy książki
c) po włożeniu karty do książki przez bibliotekarza odkłada egzemplarz w wyznaczone miejsce na okres kwarantanny
10. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni.
Procedura obowiązuje od dnia 19.10.2020 r. do odwołania nauczania zdalnego.

Po odwołąniu nauczania zdalnego
biblioteka i czytelnia zaprasza w godzinach:

Poniedziałek

8:00 - 15:30

Wtorek

8:00 - 15:30

Środa

8:00 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:30

Piątek

8:00 - 15:30